Odwiedza nas 164 gości oraz 0 użytkowników.

logotypy zapytanie

senseas png

Zbadaj BEZPŁATNIE swoje dziecko!

Projekt badawczy SENSEAS (http://senseas.io/) powstał z inicjatywy firmy Neuro Device, która zaprosiła do współpracy Fundację  SYNAPSIS  oraz profesjonalistów od projektowania treści wizualnych Media Bridge.

SENSEAS to  pierwszy na świecie system wykorzystujący jednocześnie techniki multimedialne oraz pomiary psychofizjologiczne (okulograf, badanie pulsu i potliwości skóry) celem oceny i poprawy niektórych aspektów funkcjonowania małych dzieci ze spektrum autyzmu, takich jak kontakt wzrokowy czy współdzielenie uwagi.

Projekt ma na celu opracowanie unikalnego w skali światowej urządzenia oraz metody służącej do prowadzenia zobiektywizowanej diagnozy funkcjonalnej i oceny efektywności terapii dzieci z autyzmem.

W ramach projektu badawczego poszukujemy dzieci do dwóch grup:

1) Dzieci typowo rozwijających się, bez stwierdzonych dodatkowych problemów rozwojowych (np. silna krótkowzroczność wyklucza możliwość udziału w badaniu) w wieku 2 lata (24 m-ce) – 5 lat (60 m-cy) do grupy kontrolnej. Dzieci te będą miały wykonane badanie inteligencji (w zależności od wieku skalą DSR lub IDS-P), obserwację wg protokołu ADOS-2 oraz badanie okulografem i GSR (badanie pulsu, potliwości skóry). Z kolei rodzic będzie wypełniał krótką ankietę demograficzną oraz kwestionariusz ASRS. Na zakończenie każdy rodzic otrzyma pisemną informację o wynikach uzyskanych przez jego dziecko w badaniach.

2) Dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu (bez dodatkowych niepełnosprawności) w wieku 2 lata (24 m-ce) – 5 lat (60 m-cy) do grupy terapeutycznej. Dzieci te będą miały wykonane badanie inteligencji (w zależności od wieku skalą DSR lub IDS-P), obserwację wg protokołu ADOS-2 oraz badanie okulografem i GSR (badanie pulsu, potliwości skóry). Z kolei rodzic będzie wypełniał krótką ankietę demograficzną oraz kwestionariusz ASRS (dwukrotnie – na początku i na zakończenie udziału dziecka w badaniach).

W projekcie przewidziano zastosowanie 6 sesji terapeutycznych (45-minutowe zajęcia metodą tradycyjną, raz w tygodniu), podczas których ćwiczone będą problematyczne aspekty uwagi wzrokowej, w tym możliwe będzie użycie opracowanego w ramach projektu programu stymulacyjnego SENSEAS. Będzie to aplikacja komputerowa zawierająca krótkie filmy i interaktywne zadania ćwiczące uwagę wzrokową dzieci ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem okulografu. Jedna sesja potrwa około 45 minut.

Ponadto podczas takiej sesji może zostać zastosowana dodatkowa stymulacja zwiększająca plastyczność mózgu z zastosowaniem nieinwazyjnej przezczaszkowej stymulacji elektrycznej tES (tylko w przypadku dzieci z prawidłowym zapisem z badania EEG). Metoda ta jest bezpieczna i była testowana w próbach klinicznych u dzieci ze spektrum autyzmu, w których wykazano jej pozytywny wpływ i przynajmniej czasowe zmniejszenie niektórych objawów autyzmu.

Na zakończenie udziału w projekcie, każdy rodzic otrzyma pisemną informację o wynikach uzyskanych przez jego dziecko w badaniach.

Badanie okulografem, podczas którego dziecko ogląda bajki, a specjalna aparatura śledzi ruchy jego gałek ocznych, jest całkowicie nieinwazyjne i upływa w miłej atmosferze.

Udział w badaniu jest bezpłatny, a cały projekt otrzymał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej.

Z uwagi na miejsce prowadzenia badań najlepiej, aby dzieci były z Warszawy lub okolic. Liczba miejsc dla dzieci jest ograniczona.

Zachęcamy do udziału w badaniach, przy okazji można się dowiedzieć ciekawych rzeczy o swoim dziecku!

Każdy uczestnik to kolejny krok do lepszej diagnozy i terapii autyzmu.

Po więcej informacji, a także w celu zapisania dziecka zapraszamy do kontaktu:

Aneta Obłąkowska-Gwóźdź

tel. +48 505 301 114,   a.oblakowska@synapsis.org.pl

Projekt „Multimodalny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” jest realizowany w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020