Odwiedza nas 489 gości oraz 0 użytkowników.

Niektóre osoby z autyzmem są w stanie studiować. Jednak u wielu osób z autyzmem występuje upośledzenie umysłowe, czyli obniżona sprawność intelektualna, uniemożliwiająca podjęcie studiów. Często barierę nie do pokonania stanowią zajęcia w dużych grupach oraz mało ustrukturalizowany tryb pracy, wymagający od studenta dużej samodzielności i indywidualnej pracy.