Odwiedza nas 393 gości oraz 0 użytkowników.

Osoby z autyzmem mogą pracować, tym lepiej, im bardziej dostosujemy środowisko do ich potrzeb. Potrzebna jest odpowiednia organizacja przestrzeni, spokojne otoczenie, wyciszone pomieszczenia, jasna i zrozumiała organizacja pracy, proste i jednoznaczne instrukcje oraz dopasowanie rodzaju pracy do mocnych stron, zainteresowań i możliwości osób z autyzmem. Wszystkie te elementy zapewniają osobie z autyzmem poczucie bezpieczeństwa oraz przewidywalności zdarzeń i wymagań.