Odwiedza nas 407 gości oraz 0 użytkowników.

Zapraszamy od 01.04.2017 do udziału w nowym projekcie pt: Droga do włączenia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w Warszawie". 

Celem projektu jest:

- rozwój niezależnego funkcjonowania oraz realne włączenie społeczne osób z autyzmem (OzA) i zespołem Aspergera (ZA) w różnym wieku;
- zwiększenie integracji i włączenia społecznego OzA i ZA;
- podnoszenie poziomu umiejętności organizacyjnych, poprawiających sprawność manualną i koordynację ruchową oraz radzenia sobie z „trudnymi emocjami”;
- podtrzymanie i rozwijanie umiejętności OzA i ZA niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia oraz pełnienia ról społecznych;
- poprawa umiejętności komunikowania się, praca nad rozwojem mowy lub alternatywnych form porozumiewania się.

Powyższe cele realizowane będą przez:

- organizację i prowadzenie grupowych zajęć komunikacyjnych dla OzA i ZA z terenu Warszawy;
- organizację i prowadzenie grupowych zajęć rehabilitacyjnych służących usamodzielnieniu OzA i ZA w rożnym wieku;
- organizację i prowadzenie grupowych działań aktywizujących OzA i ZA społecznie.

Zasady rekrutacji:
- orzeczenie o niepełnosprawności;
- diagnoza autyzmu lub zespołu Aspergera;
- miejsce zamieszkania: Warszawa.

Planowane terminy zajęć:
- poniedziałek godz. 12.00-15.00
- poniedziałek godz. 15.30-18.30
- wtorek godz. 10.00-13.00

Zgłoszenia do udziału w projekcie proszę przysyłać na adres k.paluch@synapsis.org.pl. W temacie wiadomości proszę napisać: przestrzeń społeczna, a w treści dane osoby deklarującej chęć udziału w projekcie oraz preferowany termin zajęć.

Projekt trwa do 31.12.2019 r.

 logotyp Miasta Stołecznego Warszawy