Odwiedza nas 357 gości oraz 0 użytkowników.

Projekt dofinansowany ze środków PFRON.

Czas realizacji: 04.2019-03.2022

Miejsce realizacji: Fundacja SYNAPSIS

Cel projektu: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Projekt jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu (ASD) i/lub całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności - mieszkańców Mazowsza. 

 

Zakłada objęcie ich wsparciem terapeutycznym Ośrodka SYNAPSIS oraz treningiem mieszkalnictwa i samodzielnego życia. Dodatkowo w ramach projektu prowadzone jest poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne, pedagogiczno-terapeutyczne. W dalszym etapie projektu planowane jest wsparcie w formie kilkudniowych pobytów osób z ASD w mieszkaniu treningowym w Wilczej Górze.

Działania projektowe:

- terapia indywidualna i grupowa dzieci (limit miejsc został wyczerpany)

- terapia indywidualna i grupowa młodzieży i dorosłych

- poradnictwo

- trening mieszkalnictwa (samodzielnego życia) – zajęcia dzienne