Odwiedza nas 262 gości oraz 0 użytkowników.

Bibliografia

KSIĄŻKI WYDANE W LATACH 2015-2017

• Attwood T., Hénault I., Dubin N.: Seksualność osób z autyzmem w kontekście prawnym, Wydawnictwo HARMONIA,  
  Gdańsk2015
• Bluestone J.: Materia AUTYZMU. Łączenie wątków w spójna teorię, Fundacja Rozwiązać Autyzm, Warszawa 2015
• Charbicka M.: Dziecko z zespołem Aspergera, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015
• Dąbrowska- Kaczorek M., Sundberg M.L., MIchael J.: „Okiem lekarza i psychoterapeuty. Korzyści dla dzieci
  z autyzmem, wynikające z analizy zachowania werbalnego Skindera, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa
  2015
• Dąbrowska- Kaczorek M., Szewczuk-Bogusławska M., Wasilewska E., Gorzelak P., Trzebiatowska I.A.: Jeśli nie zespół
  Aspergera, to co?, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2015
• Fields-Meyer T., Prizant B. M.: Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na autyzm, Wydawnictwo Uniwersytetu
  Jagiellońskiego, Kraków 2017
• Gerland G.: Prawdziwy człowiek. Osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie. Wolters Kluwer S.A.,
  Warszawa 2015
• Grandin T., Moore D.: Kochaj i pomóż dorosnąć. Jak pomóc dziecku ze spektrum autyzmu wejść w dorosłe życie,
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017
• Grandin T., Panek R.: Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów, Copernicus Center Press Sp. z o.o.,
  Kraków 2016
• Hénault I.: Zespół Aspergera a seksualność. Od dojrzewania poprzez dorosłość, Wydawnictwo HARMONIA,  
  Gdańsk2015
• Higashida N.: Dlaczego podskakuję, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2015
• Kaczmarek B. B., , Wojciechowska A.: Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się
  w edukacji osób z autyzmem, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015 Kraków
• Kauffman R. K.: Autyzm przełom w podejściu. Program Son-Rise, który pomógł rodzinom na całym świecie,
  Wydawnictwo Vivante, 2016
• Kozdroń A.: Wychowanie przez zabawę. Projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży,
  Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015
• Kozdroń A.: Zespół Aspergera. Zrozumieć aby pomóc, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015
• Maniecka M.: Pokaż mi mój mały świat. Historyjki obrazkowe dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy
  i niedosłuchem, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2016
• McClannahan L. E., Krantz P. J.: Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności, Instytut
  Wspomagania Rozwoju Dziecka, Gdańsk 2016
• Naoki H.: Dlaczego podskakuję, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2015
• Nason B.: Porozmawiajmy o autyzmie. Przewodnik dla rodziców i specjalistów, Wydawnictwo Uniwersytetu
  Jagiellońskiego, Kraków 2017
• Notbohm E., Zysk V.: 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, Wydawnictwo
  Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016
• Ozonoff S., Dawson G., McPartland J.C.: Wysokofunkcjonujące dzieci ze spektrum autyzmu. Poradnik dla rodziców,
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015
• Prizant B. M., Fields-Meyer T.: Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na autyzm. Wydawnictwo Uniwersytetu
  Jagiellońskiego, Kraków 2017
• Wilde K.: Logistyka autyzmu. Przewodnik dla rodziców, którzy zmagają się z kładzeniem dziecka spać, treningiem
  toaletowym, napadami złości, biciem i innymi wyzwaniami życia codziennego, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk
  2016
• Schmidt P.: Chłopiec z Saturna. Jak dziecko autystyczne widzi świat, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa
  2015
• Zawadzka E., Rawa-Kochanowska A.: Magiczny świat baśni i bajek. Metafory i symbole w procesie wspomagania
  dziecka w rozwoju, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015

 


KSIĄŻKI WYDANE PRZED 2015 R.

Autyzm - zagadnienia ogólne i diagnoza

• Attwood T.: Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik,  Wydawnictwo HARMONIA , Gdańsk 2013
• Attwood T.: Zespół Aspergera. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006
• AUTICA, Wydawca: Fundacja SYNAPSIS, zeszyt nr 1/2004
• AUTICA, Wydawca: Fundacja SYNAPSIS, zeszyt nr 2/2006. Metoda Ułatwionej Komunikacji
• Balik B., Deja A., Grochowska J., Pęczkowska E., Wroniszewski M. rozdz. V "Standardy postępowania diagnostyczno-
  orzekająco-rehabilitacyjnego w autyźmie dziecięcym" [w] "Standardy postępowania diagnostyczno-orzekająco-
  rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz
  nauczycieli szkół", Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2005
• Baron-Cohen S., Bolton P.: Autyzm. Fakty. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie, Kraków 1999
• Błeszyński J. J.: Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala oceny zachowań
   Autystycznych, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2011
• Bobkowicz-Lewartowska L.: Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków
   2000, wyd. III (recenzja)
• Budzińska A., Wójcik M.: Zespół Aspergera. Księga pytań i odpowiedzi, Wydawnictwo HARMONIA, 2010 Gdańsk
• Cytowska B., Wilczura B. (red.nauk.): Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne,
  Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2006
• Delacato C.H.: Dziwne i niepojęte. Autystyczne dziecko. Fundacja „Synapsis”, Warszawa 1995
• De Clercq Hilde: Autyzm od wewnątrz –przewodnik, Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS 
  Warszawa 2007
• Frith U.(red.): Autyzm i Zespół Aspergera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005
• Frith Uta.: AUTYZM. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008
• Gallardo M., Gallardo M.: Maria i Ja, Wydawnictwo EGMONT POLSKA SP. Z O.O., Warszawa 2012
• Gałkowski T.: Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym. WSiP, Warszawa 1995
• Gałkowski T., Kossewska J. (red.): Autyzm wyzwaniem naszych czasów. Wydawnictwo Naukowe Akademii
  Pedagogicznej, Kraków 2000
• Grand C., Autyzm i Zespół Aspergera, Studio Emka, Warszawa 2012
• Grandin T., Johnson C.: Zrozumieć zwierzęta, MEDIA RODZINA, Poznań 2011
• Grandin T., Johnson C.: Zwierzęta czynią nas ludźmi, MEDIA RODZINA, Poznań 2011
• Hart Ch. A.: Przewodnik dla rodziców dzieci autystycznych. Fundacja im. Wojtka Wadowskiego, Łódź 1995.
• Jaklewicz H.: Autyzm wczesnodziecięcy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1993
• Jędrzejewska-Wróbel Roksana.: Kosmita, Fundacja ING Dzieciom, Bielsko-Biała 2008
• Komender J., Jagielska G., Bryńska A., Autyzm i Zespół Aspergera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014
• Konstantareas M. M., Blakstock E. B., Webster Ch. D.: Autyzm. Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Warszawa 1992
• Kossewska J. (red): Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwość aktywnego życia, Wydawnictwo JAK, Kraków
   2014
• Kruk-Lasocka J.: Autyzm, czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci.
  Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław 2003
• Kruk-Lasocka J. (red.): Z problematyki autyzmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
• Mesibov G., Thomas J. B., Chapman S. M., Schopler E.: TTAP Profil umiejętności zawodowych i społecznych TEACCH
  (TEACCH Transition Assessment Profile), Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2009
• Morgan H.: Dorośli z autyzmem. Teoria i praktyka. Fundacja Wspólnota Nadziei, Kraków 2004.
• Notbohm E., 10 rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem, Wydawnictwo: Świat Książki, 
  Warszawa 2009
• Olechnowicz H., Wiktorowicz R., dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego, Wydawnictwo Naukowe
   PWN, Warszawa, 2012
• Parker J., Randall P.: Autyzm. Jak pomóc rodzinie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2001
• Peeters T.: Autyzm: co to jest? Jak go rozpoznać? Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1996.
• Pietras T., Witusik A., Gałecki P.: Autyzm-epidemiologia, diagnoza i terapia, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2010
• Pisula E.: Autyzm. Fakty, wątpliwości, opinie. WSPS, Warszawa 1993
• Pisula E.: Autyzm i przywiązanie. Studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek. Gdańskie Wydawnictwo
  Psychologiczne, Gdańsk, 2003
• Pisula E., Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, GWP, Gdańska 2012
• Pisula E.: Autyzm u dzieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
• Pisula E.: Małe dziecko z Autyzmem. Diagnoza i terapia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005
• Pisula E.: Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wydawnictwa Uniwersytetu
   Warszawskiego, Warszawa 1998
• Shattock P., Savery D.: Autyzm jako zaburzenie metaboliczne. Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2000
• Taylor Paul G.: Spektrum zaburzeń autystycznych. Przewodnik dla początkujących. Podstawowe informacje
  dla rodziców i pedagogów, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2011
• Teitelbaum O., Teitelbaum P.: Czy moje dziecko ma autyzm? Jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu,  
  Wydawnictwo, HARMONIA , Gdańsk 2012
• Tuszyńska-Bogucka W., Oswoić autyzm, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2012
• Umińska A., Autyzm i zespól Aspergera. Porady lekarza rodzinnego, Wydawnictwo Literat, 2013
• Willey L.H.(red.): Zespół Aspergera w okresie dojrzewania. Wzloty, upadki i cała reszta, Wydawnictwo Fraszka
  Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2006
• Winczura B. (red.): Autyzm. Na granicy zrozumienia, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2010, wyd. II
• Winczura B. (red.): Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Trudne ścieżki rozwoju, Oficyna Wydawnicza IMPULS,
  Kraków 2012, wyd. I 
• Wokół diagnozowania autyzmu. Grupa robocza ds. współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie psychiatrii dziecięcej,
  Kraków 1998
• Zabłocki, K.: Autyzm. Novum, Płock 2002
• Żyć z autyzmem. Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki osób dorosłych z autyzmem. Wydawnictwo Jak,
  Kraków 2002


• Anuszkiewicz M., Brzazgoń-Dziecioł K., Niepełnosprawność pokarmowa. Jak dietą eliminacyjną wspierać leczenie
  schorzeń alergicznych, psychicznych, neurologicznych?, Dolnośląski Instytut Doradczy DID, Wrocław 2011
• Bąbel P., Ostaszewski P., Suchowierska M., Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka
  stosowanej analizy zachowania,  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012
• Bednarz M., Bladowska J., Kluczkowska K., Lubocka W., Ludkiewicz E., Maślaczyk-Trzasko A., Miłosz A.,
  Okoniewska M., Sniezhko O., Sowińska M., Szczepańska L., Żmuda-Trzebiatowska M.: Ja i mój świat. Lekcje
  dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka. Podręcznik część 1, Wydawnictwo
  HARMONIA , Gdańsk 2014  
• Bednarz M., Bladowska J., Kluczkowska K., Lubocka W., Ludkiewicz E., Maślaczyk-Trzasko A., Miłosz A.,
  Okoniewska M., Sniezhko O., Sowińska M., Szczepańska L., Żmuda-Trzebiatowska M.: Ja i mój świat. Lekcje
  dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka. Podręcznik część 2, Wydawnictwo
  HARMONIA , Gdańsk 2014  
• Bednarz M., Bladowska J., Kluczkowska K., Lubocka W., Ludkiewicz E., Maślaczyk-Trzasko A., Miłosz A.,
  Okoniewska M., Sniezhko O., Sowińska M., Szczepańska L., Żmuda-Trzebiatowska M.: Ja i mój świat. Lekcje
  dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka. KARTY PRACY, Wydawnictwo
  HARMONIA , Gdańsk 2014  
• Bednarz M., Bladowska J., Kluczkowska K., Lubocka W., Ludkiewicz E., Maślaczyk-Trzasko A., Miłosz A.,
  Okoniewska M., Sniezhko O., Sowińska M., Szczepańska L., Żmuda-Trzebiatowska M.: Ja i mój świat. Lekcje
  dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka. ZADANIA DOMOWE, Wydawnictwo
  HARMONIA , Gdańsk 2014  
• Bednarz M., Bladowska J., Kluczkowska K., Lubocka W., Ludkiewicz E., Maślaczyk-Trzasko A., Miłosz A.,
  Okoniewska M., Sniezhko O., Sowińska M., Szczepańska L., Żmuda-Trzebiatowska M.: Ja i mój świat. Piosenki,
  prezentacje i zabawy dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wydawnictwo HARMONIA ,
  Gdańsk 2014  
• Błeszyński J.: Mowa i język dzieci z autyzmem. Wybrane zagadnienia. WSP, Słupsk 1998.
• Błeszyński J. (red. nauk.): Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków
  2005, wyd. II zmienione
• Błeszyński J. (red.): Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem. Teoria-Metodyka-Przykłady. Oficyna Wydawnicza
  IMPULS, Kraków 2004.
• Borkowska A.: Zrozumieć świat ucznia z Zespołem Aspergera, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2010
• Borkowski G., Zaburzenia sensorycznej integracji u dziecka z zespołem Aspergera, Warszawska Firma Wydawnicza,
  Warszawa 2013
• Borys-Kierszniewska W., Dorociak H., Dyrda K., Jankowska M., Józefowicz J., Kościuczuk Ł., Kukanow Sz.,
  Makowska M., Wilder E., Wiśniewski P., Wroniszewska M., Zalewski J.: Model programu aktywizacji społecznej i
  zawodowej osób z Zespołem Aspegera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem, Fundacja SYNAPSIS,
  Warszawa 2012
• Bowen M., Plimley L.: Włączenie uczniów z autyzmem w środowisko szkolne. Poradnik, Fundacja SYNAPSIS,
  Warszawa 2012
• Cieszyńska J., Powiedz mi co odczuwasz. Kocham mówić. Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
   z afazją oraz dla dzieci dwujęzycznych, Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o., Kraków 2008
• Cotugno Albert J.: Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum AUTYZMU. Rozwijanie kompetencji
  i umiejętności społecznych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2011
• Danielewicz D., Pisula E. (red.): Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane Zagadnienia. Wydawnictwo Akademii
  Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2003.
• Dorociak H., Dyrda K., Gałka U., Jankowska M, Łasocha A., Płucienniczak K., Rymsza A., Sobolewska E.,
  Wroniszewska M., Wroniszewski M.: Koncepcja Małego Systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem, 
  Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2010.
• Esveldt-Dawson K., Kazdin A.: Jak utrwalać wyuczone zachowanie (seria: Jak kierować zachowaniem). Stowarzyszenie
  Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 2000.
• Gabony P., Glasson F.: Żyć z autyzmem. Uczymy się..., Zeszyty I-IX. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we współpracy
  z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2005.
• Gałka U., Pisarska E.: Dziecko z autyzmem w szkole i przedszkolu, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-
   Pedagogicznej, Warszawa 2009
• Gray C., Leihg A., Historyjki społeczne. Ja i mój świat, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacja
  SYNAPSIS, Warszawa 2005.
• Gray C.: Nowe historyjki społeczne. Ponad 150 historyjek, które uczą umiejętności społecznych dzieci z autyzmem,
  zespołem Aspergera i ich rówieśników, Wydawnictwo HARMONIA UNIVERSALIS, Gdańsk 2014  
• Greenspan S. I., Wieder S.: Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować
  się i myśleć. Metoda Floortime, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014
• Gutstein S. E.: Księga RDI – wytyczanie nowych ścieżek w autyzmie, zespole Aspergera i PDD z Programem Rozwoju
  Relacji, Fundacja Rozwiązać Autyzm, Warszawa 2013
• Hall R.V., Hall M.L.: Jak stosować systematyczną uwagę i aprobatę (z serii: Jak kierować zachowaniem).
  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Gdańsk 2000.
• Hall R.V., Hall M.L.: Jak stosować wzmocnienia (z serii: Jak kierować zachowaniem). Stowarzyszenie Pomocy Osobom
   Autystycznym Gdańsk 2000.
• Harpur J., Lawlor M.,  Fitzgerald M.: Interwencje społeczne dla nastolatków z Zespołem Aspergera. Przewodnik
  komunikacji i socjalizacji interakcyjnej, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2012
• Jaklewicz H. (red.): Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych. Stowarzyszenie Pomocy Osobom
  Autysytycznym, Gdańsk 1998.
• Kessick R., Autyzm i dieta. O czym warto wiedzieć, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010
• Komender J., Jagielska G., Bryńska A.: Autyzm i zespół Aspergera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
• Kossewska J. (red. Nauk.): Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,
  Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2009
• Kuleczka-Raszewska M., Markowska D.: Uczę się poprzez ruch. Program terapii dla dzieci autystycznych
  i z niepełnosprawnością sprzężoną, Wydawnictwo HARMONIA, 2012 Gdańsk
• Lovaas O. I.: Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. WSiP, Warszawa 1993
• Lundine V., Smith C., Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum
  autyzmu. Praktyczne materiały dla szkół, Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2008
• Maurice C. (red.): Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi. Poradnik dla rodziców i osób
  profesjonalnie zajmujących się problemem. Twigger. Warszawa 2002.
• McAndless Jaquely.: Dzieci z głodującymi mózgami. Przewodnik terapii medycznych dla chorób spektrum autyzmu,
  Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007.
• McKernan T., Mortlock J.: Autyzm w centrum uwagi – podręcznik dla profesjonalistów. Fundacja Wspólnota Nadziei,
  Kraków 2004
• Mesibow G., Schopler E., Schaffer B., Landrus R.: Profil psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP).
  Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Tom IV. Twigger,
  Warszawa 2002
• Młynarska M.: Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym. Terapia dyskursywna a teoria umysłu, Wydawnictwo
  Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008
• Moor J.: Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym, Wydawnictwo Cyklady, Łódź, Warszawa 2006
• Olechnowicz H., Wiktorowicz R., dziecko z Autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego, Wydawnictwo Naukowe
  PWN, Warszawa 2013
• Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna,
  Warszawa 2014
• Pisula E., D. Danielewicz (red.nauk.): Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Oficyna Wydawnicza
  IMPULS, Kraków 2005.
• Piszczek M.: Autyści. Indywidualne i grupowe metody terapii. Zajęcia adresowane do rodziców, Wydawnictwo ES,
  Legionowo 2014
• Raszewska M, Kuleczka W., Muzyka otwiera nam świat. Program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla
  dzieci z upośledzeniem s stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem, Grupa Wydawnicza HARMONIA,
  Gdańsk 2008
• Rimland B., Dziecko dys-logiczne, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010
• Rogers S. J., Dawson G., Vismara L. A.: Metoda Wczesnego Startu dla dziecka z autyzmem (ESDM). Jak wykorzystać
  codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć, Wydawnictwo Uniwersytetu
  Jagiellońskiego, Kraków 2014
• Rynkiewicz A.: Zespół Aspergera. Inny mózg. Inny umysł., Wydawnictwo HARMONIA,  Gdańsk 2009
• Sabik M., Zabawy dla dzieci z autyzmem, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2012
• Schenk A., Hellingman C.: Strategia postępowania z dziećmi z autyzmem, Wydawnictwo JAK, 2008 Kraków
• Schopler E., Lansing M., Waters L.: Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańskie Wydawnictwo
  Psychologiczne i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1991.
• Schopler E., Reichler R. J., Bashford A., Lansing M. D., Marcus L. M.: Profil Psychoedukacyjny. Stowarzyszenie Pomocy
  Osobom Autystcznym, Gdańsk 1995.
• Schopler E., Reichler R. J., Lansing M.: Techniki nauczania dla rodziców o profesjonalistów. Stowarzyszenie Pomocy
  Osobom Autystycznym, Gdańsk 1995.
• Seach D., Lloyd M., Preston M.: Pomóż dziecku z autyzmem, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2006
• Sher B., Gry i zabawy we wczesnej interwencji. Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  i przetwarzania sensorycznego, Grupa Wydawnicza HARMONIA, Gdańsk 2013
• Striefel S.: Jak uczyć przez modelowanie i imitację (z serii: Jak kierować zachowaniem). Stowarzyszenie Pomocy
  Osobom Autystycznym. Gdańsk 2000.
• Święcicka J., Uczeń z zespołem Aspergera. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela, Oficyna Wydawnicza IMPULS,
  Kraków 2014
• Timms L. A.: Pomoc dla nastolatków ze Spektrum Zaburzeń Autystycznych w radzeniu sobie z przyjaźnią, uczuciami,
  konfliktami...i wiele innych.60 sytuacji społecznych i tematów do dyskusji, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna,
  Warszawa 2012
• Varughese T.: Wskazówki społeczne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych. Jak się ładnie witać, mówić
  świetne komplementy i bawić się z przyjaciółmi, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2013
• Waclaw W., Aldenrud U., Ilsted S.: Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Praktyczne doświadczenia z codziennej
  pracy. „Śląsk” , Katowice 2000.
• Winczura Barbara.: Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, IMPULS, 2008.
• Winter M.: Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga,
  Wydawca: Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006.
• Żyć z autyzmem - seria 9 książeczek - Stowarzyszenie profesjonalistów pracujących na rzecz Osób z Autyzmem
  (CoSPPA). Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005.

 

• Amenta III A. Ch.: Krzyś jest wyjątkowy. Dla dzieci z autyzmem, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005
• Barnett K., Błysk. Opowieść o wychowaniu, geniuszy i autyzmie, Wydawnictwo Bukowy Las, Wrocław 2014
• Borkowska A., Grotowska B.: Codzienność dziecka z Zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty, Wydawnictwo
  HARMONIA , Gdańsk 2012 r.
• Brauns A.: Barwne cienie i nietoperze. Życie w autystycznym świecie, MEDIA RODZINA, Poznań 2009
• Cholewa-Selo A.: Oswoić świat. Świat Książki, Warszawa 2003.
• Clairborne Park C.: Oblężenie. Rodzinna wyprawa w świat dziecka autystycznego. Wydawnictwo Literackie, Warszawa
   2003.
• Copeland J.: Z miłości do Ani. Fundacja „Synapsis, Warszawa 1995.
• Florance Ch., Gazzaniga M.: Siła miłości, Świat Książki, Warszawa 2006.
• Gagelmann H.: Kaj znów się śmieje. Iskry, Warszawa 1988.
• Grandin T.: Myślenie obrazami, Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2006.
• Grandin T., Scariano M. M.: Byłam dzieckiem autystycznym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław 1995.
• Jackson L.: Świry, dziwadła i Zespół Aspergera, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją
   SYNAPSIS, Warszawa 2005.
• Janssen K.: Mój brat jak huragan, Novus Orbis, Sopot 2007
• Jaworska M.: Syndrom czerwonej hulajnogi, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2013
• Kaufman B. N.: Przebudzenie naszego syna. Zwycięstwo miłości nad chorobą., Fundacja „Synapsis”, Warszawa 1994
• Kaufman B. N.: Uwierzyć w cud. Fundacja „Synapsis”, Warszawa 1995.
• Lewis C.: Rex, Polwen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2009
• Maciarz A., Biadasiewicz M.: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. Studium przypadku Oficyna Wydawnicza
  „Impuls”, Kraków 2000.
• Maciarz A., Biadasiewicz M.: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005,
  wyd. II
• Pióro B., Czy kochasz małego misia? O wychowaniu dziecka z zespołem Aspergera, , Oficyna Wydawnicza IMPULS,
  Kraków 2012
• Radomska R.: Autyzm bez łez. Historia przywracania naszej córki światu, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego
  Księży Misjonarzy, Kraków 2013
• Robinson J. E.: Patrz mi w oczy. Moje życie z Zespołem Aspergera, Wydawnictwo Finansowe LINIA, Warszawa 2013
• Robinson J. E.: Wychowujemy Misiaka. Ojca i syna przygody z aspergerem, pociągami,  traktorami i materiałami
  Wybuchowymi, Wydawnictwo Finansowe LINIA, Warszawa 2014
• Schmidt P.: Kaktus na walentynki czyli miłość Aspergerowca, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2014
• Szymańska A., Wychowanie? Da się zrobić, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2014
• Tammet D., Urodziłem się pewnego błękitnego dnia. Pamiętniki nadzwyczajnego umysłu z Zespołem Aspergera,
  Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010
• Teluk-Lenkiewicz A.: Nie każdy jest Rain Manem, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010
• Wesołowska M.: Pomóż mi opanować strach przed światem. Wydawnictwo Studio X, Warszawa 2002
• Wiliams D.: Nikt nigdzie, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2005
• Zalewski G.: Inne, ale nie gorsze. O dzieciach z autyzmem opowiadają rodzice, Wydawnictwo Finansowe LINIA,
  Warszawa 2012
• Zawiślak B.: Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2012
• Zőller D.: Gdybym mógł z wami rozmawiać..., Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 1995

• Affolter F.: Spostrzeganie, rzeczywistość, język. WSiP, Warszawa 1997
• Błeszyński J. (red.): Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2006
• Brostoff J., Gamlin L.: Alergia i nietolerancja pokarmowa. Wydawnictwo „Litera”, Kraków 1994.
• Dietl Z., Wiatr, M., Wroniszewska, M., Wroniszewski, M.: Autyzm w Europie. Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2002.
• Fast Y. i inni, Zespół Aspergera i NLD problematyka dotycząca zatrudnienia, Fraszka Edukacyjna we współpracy
  z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2008.
• Fundacja SYNAPSIS we współpracy z Partnerami projektu “Partnerstwo dla Rain Mana”: jak stworzyliśmy Pracownię
  Rzeczy Różnych SYNAPSIS i Farmę Życia, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2008
• Goleman D.: Inteligencja emocjonalna. Media Rodzina of Poznań 1997.
• Golińska B., Kurzawa R.: Alergia pokarmowa u dzieci. Patogeneza, diagnostyka i leczenie. a - medica press 1999.
• Hoopmann K.: wszystkie koty mają zespół Aspergera. Wydawnictwo Finansowe LINIA, Warszawa 2012
• Jankowska M., Rymsza A., Wilder E., Wroniszewska M.:  RAPORT 2013 AUTYZM – SYTUACJA DOROSŁYCH,
  Fundacja SYNAPSIS i Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2014
• Kodeks postępowania dla trenerów w zakresie stosowania interwencji fizycznych w odniesieniu do osób:
  z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowany przez BILD.
  Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2004.
• Kossakowska Z., Pęczkowska E.: W poszukiwaniu wsparcia. Analiza dostępności usług diagnostycznych
  i terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2008.
• Maas V. F. : Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii Integracji Sensorycznej. WSiP 1998
• McGovern Cammie.: Spójrz mi w oczy, Wydawnictwo Otwarte, 2008
• Pasterny H., Tandem w szkocką kratkę, Wydawnictwo CREDO, Katowice 2010
• Pisula E., Rodzice dzieci z autyzmem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
• Rajner A., Wroniszewski M.: Można im pomóc. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem. Fundacja
  SYNAPSIS, Warszawa 2002.
• Rajner A., Wroniszewski M.: Skutecznie i profesjonalnie. Poradnik dla organizacji pozarządowych zajmujących się
  z autyzmem. Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2002.
• Randall P., Parker J.: Autyzm. Jak pomóc rodzinie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010
• Rymsza A., Jankowska M., Dorociak H., Kuruliszwili S., Kuczyńska A., RAPORT 2013 Dorośli z autyzmem – obywatele
  Mazowsza, Fundacja SYNAPSIS i Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013
• Sacks O.: Antropolog na Marsie. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999.
• Sacks O.: Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1994.
• Serafin T. (red.:): Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki
  w szkole. Poradnik dla organizatorów, dla terapeutów oraz dla rodziców. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,
  Warszawa, 2005.
• Simone R.: Czy mój facet jest bez serca?  Wszystko co musisz wiedzieć jeśli kochasz  mężczyznę z zespołem
  Aspergera,  Wydawnictwo CoJaNaTo, Warszawa 2014
• Świeża O., Jakubowska M., Marasek J.: Raport z realizacji projektu WYRÓWNAĆ SZANSE terapia i wsparcie
  niewidomych dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2010.
• The National Autistic Sociaty, Zatrudnianie osób z Zespołem Aspergera poradnik praktyczny, Fraszka Edukacyjna
   we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2008
• Von Tetzchner S., Martisen H.: Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się.
  Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania Się „Mówić bez słów”. Warszawa
  2002.
• Walczowska-Dutka M.: Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wydawnictwo
  IMPULS, Kraków 2005.