Odwiedza nas 216 gości oraz 0 użytkowników.

Wykorzystanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako jednej z form wsparcia dla osób z autyzmem

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczeniem niepieniężnym (usługowym) w ramach systemu pomocy społecznej. Pomoc ta ma być dostosowana do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy oraz potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Wśród rodzajów usług określonych przez ministra polityki społecznej są i takie, które odpowiadają potrzebom osób z autyzmem.

Jak wynika z monitoringu specjalistycznych usług opiekuńczych prowadzonego od wielu lat przez Ośrodek Informacyjno-Prawny działający w ramach Fundacji SYNAPSIS usługi te wciąż nie są w pełni wykorzystywane przez same osoby zainteresowane i ich rodziny, a przede wszystkim przez ośrodki pomocy społecznej. W okresie od wejścia w życie nowego rozporządzenia z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (tj. od 1 października 2005 r.) do dn. 15 marca 2006 r. w Ośrodku Informacyjno-Prawnym udzielono 132 porad i informacji dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych. Wszystkie sygnały, prośby o pomoc od osób zainteresowanych usługami, czy interwencje podejmowane w ośrodkach pomocy społecznej stały się dla nas cennym źródłem informacji dotyczących praktycznego wykorzystywania tej formy pomocy.

Cały dokument   (Plik PDF - 70KB)