Odwiedza nas 325 gości oraz 0 użytkowników.

Przepisy w polskim prawie dotyczące osób z autyzmem

"W opracowaniu przedstawione zostały przykłady dobrej praktyki w przepisach prawa polskiego dotyczących osób z autyzmem.

Uwzględnione zostały tu przepisy z różnych dziedzin: oświaty, pomocy społecznej, orzecznictwa dotyczącego niepełnosprawności, ulg podatkowych oraz ulgowych i darmowych przejazdów środkami komunikacji.

Poniżej zostały podane tylko przykłady dobrej praktyki, pominięto natomiast istniejące bariery i regulacje prawne wymagające zmian. Należy jednak podkreślić, że w obrębie omawianych dziedzin stopień uwzględnienia potrzeb osób z autyzmem jest bardzo różny. Dla przykładu w przepisach prawnych dotyczących oświaty problem osób z autyzmem został potraktowany stosunkowo kompleksowo i rzetelnie, natomiast w systemie pomocy społecznej zarówno przepisy prawne jak i praktyka wymagają jeszcze wielu zmian."

Cały dokument   (Plik PDF - 92KB)