Odwiedza nas 305 gości oraz 0 użytkowników.

System edukacji w Polsce dla osób z autyzmem

Opracowanie przedstawia w zarysie system edukacji w Polsce dla osób z autyzmem. Powstało ono na potrzeby badań prowadzonych przez AUTISM-EUROPE nad systemami oświaty w wybranych krajach UE.

System edukacji w Polsce uwzględnia w najszerszym zakresie potrzeby, prawa dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży z autyzmem. Rozwiązania prawne i nakłady finansowe są, w porównaniu z innymi resortami, przyjazne dla osób z autyzmem.

Niestety, problemem, który często utrudnia, lub uniemożliwia dzieciom i młodzieży z autyzmem korzystanie z przyznanych im praw jest brak wykwalifikowanej kadry przygotowanej do tworzenia indywidualnych programów nauczania dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi. Wciąż brakuje sieci oddziałów integracyjnych i specjalnych tworzonych dla uczniów niepełnosprawnych.

Cały dokument   (Plik PDF - 60KB)