Odwiedza nas 131 gości oraz 0 użytkowników.

Staże

Ambulatoryjny Ośrodek Diagnostyczno - Terapeutyczny Fundacji SYNAPSIS prowadzi staże przygotowujące do pracy z osobami z ASD w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieżą:

  • roczny staż terapeutyczny
  • dwuletni staż terapeutyczny
  • staż logopedyczny

Staże przeznaczone są dla studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki, logopedii oraz pokrewnych kierunków. Podczas staży zapewniamy szkolenie teoretyczne oraz praktyczne. Staże prowadzone są przez doświadczonych terapeutów i logopedów prowadzących terapię i edukację dzieci i młodzieży ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz konsultacje dla rodzin.

Zapraszamy na staże osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, otwarte na nowe doświadczenia w pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem, łatwo nawiązujące kontakty, cierpliwe i dyspozycyjne.

Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem oraz ich rodzin SYNAPSIS (Ambulatoryjny Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny) prowadzi roczny staż terapeutyczny przygotowujący do pracy z osobami z ASD w wieku przedszkolnym, szkolnym i z młodzieżą. Staż przeznaczony jest dla studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki, logopedii oraz pokrewnych kierunków.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w stażu prosimy o przesłanie CV na adres Fundacji: staz.terapeutyczny@synapsis.org.pl  

Rekrutacja na staż trwa od czerwca do końca września.

Czytaj więcej: Roczny staż terapeutyczny

Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem oraz ich rodzin SYNAPSIS (Ambulatoryjny Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny) prowadzi dwuletni staż terapeutyczny, przygotowujący do pracy z osobami z ASD w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieżą. Staż przeznaczony jest dla studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki, logopedii oraz pokrewnych kierunków. Osoby zainteresowane udziałem w stażu prosimy o przesłanie CV na adres Fundacji: staz.terapeutyczny@synapsis.org.pl

Warunkiem uczestnictwa w stażu jest ukończenie pierwszego roku stażu (rocznego stażu terapeutycznego).

Czytaj więcej: Dwuletni staż terapeutyczny

Ambulatoryjny Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny Fundacji SYNAPSIS prowadzi staż logopedyczny, przygotowujący do pracy z małymi dziećmi oraz dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Staż przeznaczony jest dla studentów i absolwentów logopedii. Osoby zainteresowane stażem prosimy o przesłanie CV na adres: a.jadach@synapsis.org.pl

Staż trwa od października 2019 r. do grudnia 2020 r. Podczas stażu logopedycznego zapewniamy szkolenie teoretyczne oraz praktyczne.Termin zgłoszeń upływa 15.09.2019.

Czytaj więcej: Staż logopedyczny