Odwiedza nas 180 gości oraz 0 użytkowników.

Ambulatoryjny Ośrodek Diagnostyczno - Terapeutyczny Fundacji SYNAPSIS prowadzi staże przygotowujące do pracy z osobami z ASD w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieżą:

  • roczny staż terapeutyczny
  • dwuletni staż terapeutyczny
  • staż logopedyczny

Staże przeznaczone są dla studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki, logopedii oraz pokrewnych kierunków. Podczas staży zapewniamy szkolenie teoretyczne oraz praktyczne. Staże prowadzone są przez doświadczonych terapeutów i logopedów prowadzących terapię i edukację dzieci i młodzieży ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz konsultacje dla rodzin.

Zapraszamy na staże osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, otwarte na nowe doświadczenia w pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem, łatwo nawiązujące kontakty, cierpliwe i dyspozycyjne.