Odwiedza nas 154 gości oraz 0 użytkowników.

Szkolenie kompleksowe „Autyzm. Małe dziecko – duża sprawa. Diagnoza, terapia, wsparcie rodziny." jest zawieszone do odwołania.

W najbliższym czasie nie planujemy kolejnej edycji ww. szkolenia.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą dydaktyczną dostepną w zakładce oferta szkoleniowa.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, terapeutów z ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych, specjalistów prowadzących wczesną interwencję, wczesne wspomaganie rozwoju, specjalistyczne usługi opiekuńcze, itp., pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu (ASD) w wieku przedszkolnym i młodszym.

Ze względu na praktyczny charakter szkolenia wymagana jest praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w wieku 2 – 7 lat.

Cel szkolenia:

W wyniku ukończenia szkolenia uczestnicy nabędą:

 • wiedzę i umiejętności niezbędne do udziału w zespołach diagnozujących zaburzenia ze spektrum autyzmu;
 • wiedzę i umiejętności potrzebne do planowania i prowadzenia całościowego procesu terapii małego dziecka z ASD oraz układania programów terapeutycznych;
 • wiedzę i umiejętności planowania i prowadzenia terapii osób z ASD w podejściu Fundacji SYNAPSIS - AUTICA, uwzględniającego współdziałanie z otoczeniem społecznym dziecka.

Wymiar czasowy szkolenia:

10 dwudniowych zjazdów (łącznie: 190 godzin dydaktycznych). Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele, ze średnią częstotliwością co 1,5 miesiąca.

Harmonogram zjazdów:

 • I. 25-26.01.2014
 • II. 8-9.03.2014
 • III. 26-27.04.2014
 • IV. 7-8.06.2014
 • V. 6-7.09.2014
 • VI. 18-19.10.2014
 • VII. 22-23.11.2014;
 • VIII. 10-11.01.2015
 • IX. 7– 8.03. 2015
 • X. 25-26.-04.2015

Termin rozpoczęcie szkolenia jest uzależniony od zebrania się grupy. Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.

Warunki uzyskanie dyplomu:

 • absencja nie wyższa niż 15% zajęć,
 • zaliczenie prac cząstkowych i pracy końcowej (studium przypadku).

Zakres tematyczny szkolenia:

AUTICA - podejście Fundacji SYNAPSIS do terapii osób ze spektrum autyzmu jako podstawa rozumienia i planowania procesu diagnozy i terapii.

I. Moduł dotyczący diagnozy

 • Aktualna wiedza na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu (etiologia, epidemiologia, itp.)
 • Kryteria prawidłowego rozwoju jako podstawa do diagnozy deficytów ze spektrum autyzmu
 • Proces diagnozy nozologicznej i funkcjonalnej dziecka z ASD, narzędzia diagnostyczne, różnicowanie z innymi zaburzeniami wieku rozwojowego.

II. Moduł dotyczący pracy z rodziną

 • Fazy rozwoju akceptacji niepełnosprawności dziecka po diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu.
 • Praktyczne umiejętności wspierania rodziny w procesie diagnozy i terapii dziecka.

III. Moduł dotyczący terapii dziecka z ASD

 • Planowanie procesu terapeutycznego w oparciu o diagnozę funkcjonalną.
 • Metodyka planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych (indywidualnych i grupowych) z dziećmi z ASD.
 • Metodyka opracowywania programów stymulacji sensomotorycznej.
 • Funkcjonowanie poznawcze dziecka z autyzmem - rozwijanie umiejętności w zakresie teorii umysłu, centralnej koherencji, zabawy.
 • Wykorzystanie strukturalizacji i wizualizacji w pracy z dzieckiem z ASD.
 • Stymulacja rozwoju kompetencji komunikacyjnych i mowy.
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie samoobsługi i samodzielności.
 • Metoda C. Sutton: "Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci" .

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie Ankiety zgłoszeniowej - kurs i przesłanie jej drogą elektroniczną.Wpisanie na listę uczestników kursu nastąpi po uiszczeniu opłaty wpisowej w wysokości 400 zł w ciągu siedmiu dni od przesłania ankiety zgłoszeniowej Dowód wpłaty należy przesłać e-mailem (szkolenia@synapsis.org.pl) lub faksem (22 825-87-22)

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 46 1090 2851 0000 0001 0385 0296

Koszt kursu:

4000 zł. przy wpłacie jednorazowej.

Płatność może być rozłożona na 3 raty. I rata: 1700 zł, II rata: 1350 zł, III rata: 1350 zł.

Obowiązuje opłata wpisowa 400 zł, która jest odliczana od I raty (lub pełnej opłaty za kurs)

UWAGA: W sytuacji rezygnacji z kursu opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Terminarz wpłat:

 • Termin wpłaty I raty lub pełnego kosztu kursu do dnia: 2 XII 2013 roku.
 • Termin wpłaty II raty: do dnia 28 II 2014 r.
 • Termin wpłaty III raty: do dnia 30 IX 2014 r.