Odwiedza nas 320 gości oraz 0 użytkowników.

Szkolenia z naszej oferty mogą być przeprowadzane również poza siedzibą Fundacji SYNAPSIS.

Organizatorów prosimy o:

  • zapewnienie sali wykładowej (która pomieści wszystkich uczestników szkolenia, w przypadku szkolenia dla dwóch grup – 44 osoby) oraz drugiej sali warsztatowej (przy szkoleniu dla dwóch grup warsztatowych),
  • zapewnienie zestawu multimedialnego (laptop, rzutnik, głośniki komputerowe), dla drugiej grupy warsztatowej: komputera z głośnikami lub zestawu TV/DVD lub drugiego zestawu multimedialnego,
  • flipchart i duże arkusze papieru, markery.

Fundacja SYNAPSIS nie wyraża zgody na wykonywanie audio-wizualnej rejestracji szkoleń. W  wypadku naruszenia tego zakazu wszelkie konsekwencje prawne związane z naruszeniem praw autorskich, dóbr osobistych w tym ochrony wizerunku oraz przepisów RODO poniesie osoba dopuszczająca się naruszenia zakazu.

Organizacje lub placówki zainteresowane zamówieniem szkolenia prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej.

Ankieta zgłoszeniowa - Wyjazdowe.

Zapoznaj się z zasadami administrowania danymi osobowymi, w związku z prowadzeniem działalności szkoleniowej przez Fundację SYNAPSIS, oraz jej obowiązkami w tym zakresie wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

Szczegóły dotyczące terminu i organizacji szkolenia będą ustalane telefonicznie. Opłata za szkolenie jest wnoszona przez placówkę lub organizację zamawiającą szkolenie na podstawie faktury wystawianej przez Fundację SYNAPSIS.
Do kosztów szkolenia należy doliczyć koszty przejazdu i noclegu trenerów.

Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu. Zawiadomienie o zmianach, nie wynikających z nagłych przyczyn losowych, zostanie przekazane organizatorom najpóźniej tydzień przed wyznaczonym terminem szkolenia.

Placówki zainteresowane umieszczeniem szkoleń z naszej oferty w przygotowywanych projektach prosimy o wcześniejszy kontakt.

UWAGA: Aby ukończyć szkolenie i otrzymać zaświadczenie należy być obecnym na min. 80% wykładów i warsztatów.

CENNIK

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (2 grupy warsztatowe – do 44 osób)

Cena: 7700,00 zł

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (1 grupa warsztatowa – do 24 osób).

Cena: 6240,00 zł

„Jeśli chodzi o mnie..." - szkolenie dotyczące zespołu Aspergera" (2 grupy warsztatowe – do 44 osób).

Cena: 7700,00 zł

„Jeśli chodzi o mnie..." - szkolenie dotyczące zespołu Aspergera" (1 grupa warsztatowa – do 24 osób).

Cena: 6240,00 zł

Szkolenia specjalistyczne i ogólnodostępne dwudniowedla jednej grupy warsztatowej (maksymalnie 24 uczestników)

Cena: 7000,00 zł (koszt jednej dwudniowej sesji)

Szkolenie z metody Carole Sutton – szkolenie jednodniowe dla jednej grupy warsztatowej (maksymalnie 24 uczestników)

Cena: 4000,00 zł (koszt jednodniowej sesji)