Odwiedza nas 359 gości oraz 0 użytkowników.

Fundacja prowadzi diagnozę oraz terapię dzieci, młodzieży, a także dorosłych osób z autyzmem. Specjalizuje się w wykrywaniu autyzmu u dzieci poniżej drugiego roku życia. Wypracowuje i stale rozwija komplementarne podejście w terapii autyzmu „AUTICA".

Fundacja zajmuje się realizacją szkoleń i konferencji dla rodziców, wolontariuszy i profesjonalistów, propagując wszechstronną wiedzę na temat autyzmu. Prowadzi także programy stażowe.

Fundacja realizuje zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości życia dzieci i osób dorosłych z autyzmem w Polsce. Od 1998 roku przewodniczy Porozumieniu AUTYZM-POLSKA zrzeszającym ponad 50 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z autyzmem. Od 2003 roku przy Fundacji działa Rzecznik Praw Osób z Autyzmem. Fundacja prowadzi także poradnictwo informacyjno-prawne dla rodzin osób z autyzmem oraz osób, które zawodowo stykają się z problemem autyzmu (nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, kuratorów, lekarzy i innych).

Fundacja prowadzi działania – kampanie społeczne oraz działalność wydawniczą – na rzecz zwiększenia poziomu społecznej świadomości dotyczącej problemu autyzmu.

Fundacja realizuje działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem i zespołem Aspergera. W ramach projektów realizowanych przez Fundację powstają modelowe rozwiązania łączenia terapii z pracą zawodową oraz wprowadzania osób z autyzmem na otwarty rynek pracy. Podopieczni Fundacji mogą liczyć na wsparcie psychologa, terapeuty i doradcy zawodowego oraz przeszkolenie zawodowe. Fundacja prowadzi też pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne, która zatrudnia 24 osoby z autyzmem.