Odwiedza nas 172 gości oraz 0 użytkowników.

Oferta zajęć terapeutycznych Fundacji SYNAPSIS obejmuje zarówno zajęcia dla rodziców z dziećmi (pakiet zajęć terapeutyczno-komunikacyjnych), indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia indywidualne mogą być nastawione na rozwijanie np. mowy i komunikowania się, zabawy, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi osobami, samodzielności itp. Cel zajęć indywidualnych ustalany jest przez terapeutę prowadzącego z osobą z ASD oraz jej rodzicami.

Zajęcia grupowe nastawione są głównie na rozwijanie komunikacji społecznej i relacji, umiejętności współpracy w grupie (w tym wspólnej zabawy i wspólnego działania), kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i pozytywnej samooceny itp. W zależności od wieku i potrzeb uczestników grupy w ramach zajęć prowadzony jest także trening umiejętności społecznych.

Więcej informacji:

Zajęcia terapeutyczno-komunikacyjne

Zajęcia indywidualne

Zajęcia grupowe

Zajęcia logopedyczne „Chcę – pokazuję – mówię!”

Zajęcia rehabilitacyjne

Terapia osób od 16 r.ż.