Odwiedza nas 132 gości oraz 0 użytkowników.

Pakiet „A” – zajęcia komunikacyjno-terapeutycznych dla dzieci i rodziców, będących krótko po uzyskaniu diagnozy ASD  – cena 90 zł/za zajęcia*

Pakiet zawiera 12  godzinnych zajęć z dzieckiem i rodzicami, prowadzonych przeciętnie 4 razy w miesiącu** (z czego w 3 zajęciach uczestniczą dzieci wraz z rodzicami, natomiast czwarte zajęcia odbywają się wyłącznie z rodzicami, bez obecności dziecka i służą podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć i dostrzeganych trudności dziecka oraz przekazaniu rodzicom wskazówek i zaleceń).

* Umowa zawierana jest na okres trzech miesięcy, a płatność dokonywana jest w częściach miesięcznych.

** W przypadku jeśli termin zajęć wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas może się zdarzyć, że w miesiącu odbędą się tylko trzy zajęcia. Jeśli natomiast w miesiącu wypada kalendarzowo pięć terminów zajęć (np. 2, 9, 16, 23, 30 czerwca), wówczas zajęcia zostaną zrealizowane w tych wszystkich terminach.

Uwaga! Wydanie opinii opisującej funkcjonowanie dziecka w czasie zajęć komunikacyjno-terapeutycznych jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł