Odwiedza nas 271 gości oraz 0 użytkowników.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom uruchomiliśmy możliwość wykonywania odpłatnych badań testowych dzieciom, młodzieży i dorosłym z zaburzeniami spektrum autyzmu oraz innymi problemami rozwojowymi.

Testy wykonują psychologowie Fundacji SYNAPSIS z wieloletnim doświadczeniem w diagnozie oraz terapii osób ze spektrum autyzmu. Warunkiem podjęcia się przez nas wykonania badania testowego jest wstępna rozmowa z rodzicami/ dorosłą osobą z ASD, w której zostaną zebrane podstawowe informacje na temat osoby badanej – jej wiek, poziom rozwoju mowy i funkcjonowania, a przede wszystkim ustalony zostanie cel badania. Na podstawie tych informacji psycholog zaproponuje Państwu odpowiedni test lub udzieli informacji, czy możemy się podjąć wykonania wybranego przez Państwa testu. Testy wykonywane są w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji SYNAPSIS.

*Uwaga: cena badania testowego jest uzależniona od czasu potrzebnego na jego przeprowadzenie, obliczenie wyników i ich interpretację. Czas ten jest różny w zależności od zastosowanego narzędzia diagnostycznego i obejmuje:

  • rozmowę telefoniczną z rodzicami, podczas której ustalony zostanie cel badania i wybrany odpowiedni test,
  • badanie testem, obliczenie i interpretację wyników,
  • przygotowanie krótkiej informacji o wynikach badania,
  • rozmowę po badaniu (do 45 min.) w celu omówienia wyników (na życzenia rodziców/dorosłej osoby z ASD rozmowa ta może zostać przeprowadzona także przez telefon).

Wydanie pełnej opinii wraz z interpretacją wyników jest dodatkowo płatne (wg cennika).