Odwiedza nas 163 gości oraz 0 użytkowników.

Dziecięca Skala Rozwojowa (DSR) – dla dzieci do 3. roku życia; cena 300 zł – 350 zł

Skala Stanford-Binet 5 (SB5) – dla osób w wieku 2-18 lat; cena 300 zł – 400 zł

Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat (IDS) – dla dzieci w wieku 5-10 lat; cena 300 zł – 400 zł

Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (IDS-P) – dla dzieci w wieku 3-5 lat; cena 300 zł – 400 zł

Skala Inteligencji dla Dzieci D. Wechslera (WISC-R) – dla dzieci w wieku 6-16 lat; cena 300 zł – 350 zł

Skala Inteligencji dla Dorosłych D. Wechslera (WAIS-R(PL) – dla osób w wieku od 16 lat; cena 300 zł – 350 zł

Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella (wersja 1-R dla dzieci w wieku 4-9 lat lub 20-R- dla osób w wieku od 8 lat); cena 200 zł – 250 zł

Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera (LEITER) – dla dzieci w wieku 3-15 lat; cena 200 zł – 250 zł

Test Matryc Ravena w Wersji Kolorowej (TMK) – dla dzieci w wieku 4-10 lat; cena 200 zł – 250 zł

Test Matryc Ravena w Wersji Standard (TMS) – dla osób od 6 lat; cena 200 zł – 250 zł

Test Słów i Test Liczb R.H. Weissa (WS/ZF-R); cena 200 zł – 250 zł

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii psychologicznej z interpretacją wyników przeprowadzonych badań jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł