Odwiedza nas 425 gości oraz 0 użytkowników.

Podczas tegorocznych wakacji, najgorętsze prace trwają przy ambulatoryjnym ośrodku diagnostyczno-terapeutycznym. Przed grupą dorosłych osób z zespołem Aspergera oraz wolontariuszy T-Mobile, stanęło nie lada wyzwanie – zagospodarowanie otaczającego ośrodek terenu i stworzenie przyjaznej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej.. Miejsce to posłuży do prowadzenia zajęć terapeutycznych na świeżym powietrzu oraz spędzania wolnego czasu w miłym dla oka otoczeniu.

Podopieczni Fundacji oraz wolontariusze z T-Mobile zawiązali specjalną grupę projektową, która pracując zgodnie z metodologia prowadzenia projektu określiła poszczególne etapy prac, przydzieliła zadania i wybrała sposób ich realizacji. Koncepcja zagospodarowania przestrzeni wokół ośrodka powstała na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród potencjalnych jej użytkowników. Obecnie trwają intensywne prace nad wyrównaniem terenu pod boisko i przygotowaniem kwiatowych rabat. Dzięki wspólnej pracy uczymy się zasad komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole.

W ramach projektu odbywają się warsztaty dla dorosłych podopiecznych Fundacji prowadzone przez wolontariuszy T-Mobile, podczas których dzielą się oni swoim doświadczeniem i przybliżając realia pracy zawodowej.

Projekt finansowany jest z funduszy zebranych przez T-Mobile i jej pracowników podczas 12. wewnętrznej Świątecznej Aukcji Charytatywnej, zorganizowanej w 2013 roku. W ramach konkursu zostało wyłonionych 15 najlepszych projektów wolontariackich, ramach których zespoły wolontariuszy wspólnie z organizacjami społecznymi realizują działania ważne dla danej społeczności lokalnej. Taka formuła umożliwia pracownikom T-Mobile wykorzystanie swoich umiejętności, zainteresowań i pasji. Do lokalnych społeczności trafiła pomoc na łączną kwotę 140 180 złotych. Nad właściwym przebiegiem projektu czuwa Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

  • logo_tmobile
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9