Odwiedza nas 419 gości oraz 0 użytkowników.

Z każdym wolontariuszem zawierane jest Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, w którym opisane są wszystkie prawa i obowiązki wolontariusza.

Wszystkich wolontariuszy, którzy podpisali umowę obowiązuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach wykonywanych obowiązków. Jeżeli jest taka potrzeba, wolontariusz zostaje ubezpieczony również od odpowiedzialności cywilnej.

Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek i umiejętności. W zależności od preferencji dobieramy zadania odpowiednie do umiejętności wolontariusza.

W zależności od powierzonych obowiązków, wymagane są dodatkowe dokumenty i uprawnienia poświadczające zdolność do ich wykonywania.

Ze względu na charakter powierzanych obowiązków w ramach wolontariatu nie można odbywać praktyk studenckich i stażu.