Odwiedza nas 392 gości oraz 0 użytkowników.

Model wprowadzania AAC w pracy z dziećmi z autyzmem z poważnymi problemami w porozumiewaniu się

Większość dzieci ze spektrum autyzmu doświadcza trudności w komunikowaniu się, nie potrafi zainicjować i podtrzymać rozmowy, ma trudność ze zrozumieniem potrzeby wymiany, czy też duże problemy z rozumieniem komunikatów kierowanych do nich. W tej grupie znajduje się duża grupa dzieci, która nabywa mowę późno, w ograniczonym zakresie lub w ogóle nie mówi. Dzieci te wymagają dodatkowej opieki i interwencji w postaci wspomagających sposobów porozumiewania się – AAC. Charakter i zakres wsparcia będzie zależał zarówno od poziomu trudności dziecka, jak i od specyfiki funkcjonowania placówki, w której objęte jest pomocą.

W odpowiedzi na powyższy problem Fundacja SYNAPSIS stworzyła "Model wprowadzania AAC w pracy z dziećmi z autyzmem z poważnymi problemami w porozumiewaniu się". W skład modelu wchodzą trzy dokumenty o charakterze instruktażu, dwa dokumenty z zaleceniami oraz bibliografia. Zachęcamy do wykorzystywania modelu w pracy z dziećmi. Udostępniamy go Państwu nieodpłatnie na licencji CC BY-NC-SA 3.0 PL.

Instruktaż dla specjalistów dotyczący wprowadzania planu dnia w placówce (928 KB)
Instruktaż dla specjalistów dotyczący wprowadzania planu na zajęciach indywidualnych (928 KB)
Instruktaż dla rodziców dotyczący wprowadzania planu dnia na terenie domu (545 KB)
Zalecenia do prowadzenia zajęć indywidualnych z wykorzystaniem AAC w pracy z osobami z autyzmem (770 KB)
Zalecenia do prowadzenia zajęć grupowych z wykorzystaniem AAC w pracy z osobami z autyzmem (764 KB)
Bibliografia (378 KB)

Model powstał dzięki wsparciu Orange Polska.

LOGO pantone151.jpg Orange